Liikmele

Liikmete korralise üldkoosoleku teade 04.07.2016

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosoleku korduskoosolek toimub  4. juulil 2016. a. kell 11.00 Vanemuise kontserdimaja Salva saalis aadressil Tartu, Vanemuise 6 alljärgneva päevakorraga:

1. TÜ TTK 2015.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine koos selleks vajalike varaliste vahendite ümberstruktureerimise tingimustega

2. Dividendide maksmise korra kinnitamine

3. TÜ TTK nõukogu tasude määrade kinnitamine

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn. 2, II korruse sekretäri ruumis.

 

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja