Liikmele

Liikmete korralise üldkoosoleku teade 21.06.2016

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosolek toimub  21. juunil 2016. a. kell 17.00 TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn 2 II korruse koosolekute saalis alljärgneva päevakorraga.

1. TÜ TTK 2015.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine koos selleks vajalike varaliste vahendite ümberstruktureerimise tingimustega

2. Dividendide maksmise korra kinnitamine

3. TÜ TTK nõukogu tasude määrade kinnitamine

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 16.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn. 2, II korruse sekretäri ruumis.

 

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja