Liikmele

Liikmete korralise üldkoosoleku teade 27.06.2018

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosolek toimub  27. juunil 2018. a. kell 17.00 TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn 2 II korruse koosolekute saalis alljärgneva päevakorraga.


1. TÜ TTK 2017.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine 


2. TÜ TTK audiitori nimetamine


Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 16.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn. 2, II korruse sekretäri ruumis.


 

Coop Teataja