Liikmele

Liikmete korralise üldkoosoleku teade 11.05.2015

Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv juhatus kutsub kokku liikmete korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorraga:

1.            Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv 2014.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise otsustamine.

2.            Audiitori nimetamine.

Üldkoosolek toimub 11.05.2015.a algusega kell 16.00 Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv kontoriruumides asukohaga Tartu, Ujula 2.

Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv 2014.a majandusaasta aruandega jm koosoleku aluseks olevate dokumentidega on võimalik tutvuda enne koosolekut ühistu kontoris Ujula 2, Tartu, leppides selleks eelnevalt vastava aja kokku.

Coop Teataja