Liikmele

Liikmete üldkoosoleku korduskoosoleku teade 15.07.2021

TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosoleku korduskoosolek toimub 15. juulil 2021. a kell 12  hotelli V Spa 2. korruse konverentsikeskuses Tartus Riia tn (Kvartali keskus) alljärgneva päevakorraga:

1. TÜ TTK 2020. a majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus Riia tn 2 IV korruse sekretäri ruumis (Turu tn poolne pääs 3).

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja