Liikmele

Liikmete üldkoosoleku teade 7.07.2021

TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosolek toimub  7. juulil 2021. a. kell 12.00 TÜ TTK asukohas Tartus, Riia tn 2 IV korruse koosolekute saalis (Turu tn. poolne pääs 3) alljärgneva päevakorraga:

1. TÜ TTK 2020.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 11.45 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Riia tn 2 IV korruse sekretäri ruumis (Turu tn. poolne pääs 3).

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja