Liikmele

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv liikmete 4. juuli 2016. a korralise üldkoosoleku otsused

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv
Registrikood: 10151355
Postiaadress: Ujula 2, 51013 Tartu


TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv liikmete 4. juuli 2016. aasta korralise üldkoosoleku otsused

Otsus nr 1:

Kinnitada TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv 2015. a konsolideeritud majandusaasta aruanne bilansimahuga 52 338 437 eurot, müügituluga 65 091 944 eurot ja kasumiga 2 026 667 eurot (millest moodustab 101 333 eurot eraldis kohustuslikku reservkapitali), koos audiitori järeldusotsuse ja nõukogu aruandega.


Otsus nr 2:

Suunata kasumist 101 333 eurot reservkapitali, 800 000 eurot suunata tingimuslikult dividendide maksmiseks ja ülejäänud osas jätta kasum jaotamata. Dividendide määramise ja väljamaksmise eelduseks on nõukogu eelneval nõusolekul TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv finantsinvesteeringute osaline müük 2016. aasta jooksul vähemalt määras, mis dividendide määramist ja väljamaksmist võimaldab. Liikmetele väljamakstava dividendi suuruse arvutamise kord ja väljamaksmise kord määrata kindlaks eraldi otsusega. Dividendide määramise eelduse mittetäitumisel jätta viidatud osa kasumist jaotamata.

Otsus nr 3:

Võtta dividendide arvestamisel ja selle liikmete vahel jaotamisel aluseks liikmete poolt ühistu teenuste tarbimises osalemise suhtarv aastate 2014 ja 2015 keskmisena. Dividendide väljamaksmise eelduse olemasolul maksta dividendid liikmetele välja hiljemalt 1 aasta jooksul ühistu liikmega seotud boonuskontole, millel olevaid rahalisi vahendeid saab kasutada vastavalt liikmele väljastatud liikmekaardi (Säästukaart või Säästukaart Pluss) tingimustele Coop Eesti Kauplustes. Juhul kui liige soovib dividendi väljamaksmist rahas oma pangakontole, siis tuleb selleks esitada vastavasisuline kirjalik avaldus, milles tuleb näidata liikme pangakonto andmed. Sellisel juhul on ühistul õigus pidada väljamakstavast dividendist kinni dividendi väljamaksmisega seotud pangakulud. Dividendi saama õigustatud ühistu liikmete ring määratakse kindlaks koosoleku otsuse kuupäeva seisuga.


Otsus nr 4:

Määrata nõukogu liikme tasuks 2016. aasta algusest alates kuutasu arvestuses 600 eurot ja nõukogu esimehele 800 eurot.

Coop Teataja