Liikmele

Liikmete korralise üldkoosoleku teade 30.06.2017

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosolek toimub  30. juunil 2017. a. kell 16.30 TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn 2 II korruse koosolekute saalis alljärgneva päevakorraga.

1. TÜ TTK 2016.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine 

2. TÜ TTK nõukogu liikme tasude kinnitamine

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 16.00 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn. 2, II korruse sekretäri ruumis.

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja