Liikmele

Liikmete üldkoosoleku korduskoosoleku teade 06.07.2018

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosoleku korduskoosolek toimub  6. juulil 2018. a. kell 10.00 TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn 2 II korruse koosolekute saalis alljärgneva päevakorraga.


1. TÜ TTK 2017.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine 
2. TÜ TTK audiitori nimetamine


Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 9.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn. 2, II korruse sekretäri ruumis.

Coop Teataja