Vastutustundlikkus

Hea klient!

Alljärgnev info on mõeldud Sulle, et teaksid, millest kauplusetöötaja juhindub alkoholi-ja tubakatoodete müümisel. Kaubandus soovib anda oma panuse, et ära hoida laste ja noorte alkoholi- ja tubakatoodete tarbimist. Tahame tõmmata täisealiste klientide tähelepanu asjaolule, et nende toodete müümine ja edasiandmine alaealistele on keelatud.

Ilusaid ostuelamusi soovides Sinu Konsum, Maksimarket ja A&O

 

Alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi.

Eesti riigis tohib alkohoolseid jooke ja tubakatooteid osta vähemalt  18-aastane inimene.

Vanusepiiranguga toodete ostmisel on ostjal kohustus tõendada oma vanust. Kaupmeeste Liidu soovitusel kontrollitakse müüja poolt ostja vanust alati, kui ostja oma välise olemuse poolest tundub olevat alla 30-aastane. Kui klient ei suuda oma täisealisust tõendada, siis talle alkoholi- ja tubakatooteid ei müüda.

Tulenevalt Tsiviilõigustiku seaduse üldosa seadusest on ostja 18-aastane oma sünnipäevale järgneval kuupäeval.

(TsÜS  § 137. Tähtaja möödumine. (1) Kui tähtpäeva saabumine on määratud päevades või suuremates ajaühikutes arvutatava tähtajaga, möödub tähtaeg tähtpäeva saabumise päeval kell 24.00, kui seadusest ei tulene teisiti.)

Vastavalt isikut tõendavate dokumentide seadusele on isikut tõendav dokument riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.

 

Seaduse alusel väljaantavad dokumendid on:

- digitaalne isikutunnistus;

- elamisloakaart;

- Eesti kodaniku pass;

- diplomaatiline pass;

- meremehe teenistusraamat;

- välismaalase pass;

- ajutine reisidokument;

- pagulase reisidokument;

- meresõidutunnistus;

- tagasipöördumistunnistus;

- tagasipöördumise luba.

 

Eesti kodanik või välismaalane võib oma isikut tõendada ka isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestamata kehtiva dokumendiga, kui dokumenti on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood.

Alkohoolseid jooke ei tohi müüa häirivalt käituvatele või joobeseisundile viitavate tunnustega isikutele.

Määrus (27.06.2014 nr 37) kehtestati korrakaitseseaduse § 37 lõike 3 alusel. Määrusega sätestatakse joobeseisundile viitavate tunnuste loetelu.

Joobeseisundile viitavad tunnused Isiku võimalikule joobeseisundile viitavad tunnused on:

- isiku välimus;

- aeglustunud reaktsioon;

- häirunud kõne;

- aja, isiku ja koha tajumise häired;

- teadvuse seisund;

 - mäluhäired;

- koordinatsioonihäired;

- käitumishäired.

 

Lisaks nimetatud tunnustele võib isikul esineda joobeseisundile viitavate tunnustena:

- alkoholi tarvitamisest põhjustatud alkoholijoobe korral alkoholilõhn väljahingatavas õhus;

- narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase joovastava aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundi korral hälbed silmade välimuses ja silmavaates.

 

Alkohoolseid jooke ei tohi müüa, kui on põhjust kahelda, et neid vahendatakse või antakse üle isikutele, kellele neid kaupluses muidu ei tohi müüa (alla 18-aastased isikud, joobeseisundile viitavate tunnustega isikud).

Alkohoolseid jooke ei tohi müüa näiteks järgmistel juhtudel:

 

- kui vanemad või täisealised maksavad alkohoolsete jookide eest ning ilmneb, et need jõuavad alaealiste noorte kätte;

- kui äsja 18-aastaseks saanud isik ostab korduvalt alkohoolseid jooke rohkem, kui ta ise neid tarvitab;

- kui väljaspool kauplust nähakse, et alla 18-aastased või joobeseisundile viitavate tunnustega isikud annavad raha alkohoolsete jookide ostjale;

- kui alkohoolseid jooke ostvast noortegrupist vaid üks tõestab, et on täisealine, kuid võib oletada, et alkohoolsed joogid on mõeldud joomiseks kõigile.